RoCHI 2007

A patra Conferinţă Naţională de Interacţiune Om-Calculator

Universitatea Ovidius Constanţa

20-21 Septembrie 2007


 

Preşedinte Comitet de Program

Ana Maria Marhan
Institutul de Filozofie şi Psihologie al Academiei Române
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, cod 050711, Bucuresti

Tel: +40-724-231176
Email: amarhan@acm.org

http://www.racai.ro/~amarhan
 

Administrator site RoCHI 2007

Catedra Calculatoare
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
G. Bariţiu 28, 400027 Cluj-Napoca, Romania

Tel: +40-264-401478
Email: office.rochi@cs.utcluj.ro


Laboratorul Grafica pe Calculator si Sisteme Interactive
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. G. Baritiu 28, 400027, Cluj-Napoca


© E-mail UTCN-CGIS 2007