RoCHI 2007

A patra Conferinţă Naţională de Interacţiune Om-Calculator

Universitatea Ovidius Constanţa

20-21 Septembrie 2007


 

Loc de desfăşurare conferinţă

Universitatea Ovidius Constanţa
Facultatea de Matematică şi Informatică
Catedra de Informatică şi Metode Numerice
B-dul Mamaia nr.124, etajul I
900527 Constanţa
 

Programul conferinţă

1. Joi, 20 Septembrie, 2007

2. Vineri, 21 Septembrie, 2007

08:00

Înregistrare participanţi

09:00

Sesiune de deschidere RoCHI2007 (Sala E 8)

09:00

Sesiune C1 (Sala E 8)

Sesiune C2 (Sala E 7)

09:30

Lucrare invitată

10:30

Pauză

10:30

Pauză

11:00

Sesiune A1 (Sala E 8)

Sesiune A2 (Sala E 7)

11:00

Sesiune D1 (Sala E 8)

Sesiune D2 (Sala E7)

12:30

Pauză de prânz

12:30

Pauză de prânz

14:00

Sesiune B1 (Sala E 8)

Sesiune B2 (Sala E 7)

14:00

Sesiune E1 (Sala E 8)

Atelier L3 (Sala E 7)

15:30

Pauză

15:30

Pauză

16:00

Atelier L1 (Sala E 8)

Atelier L2 (Sala E 7)

16:00

Lucrare invitată (Sala E 8)

18:00

Pauză

17:00

Sesiune de închidere RoCHI2007

19:00

Dineu

 

Programul prezentării lucrărilor (versiune preliminară)

1. Joi, 20 Septembrie, 2007

08:00-9:00

Înregistrare participanţi

09:00:9:30

Sesiune de deschidere RoCHI2007
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Dorin-Mircea Popovici

09:30-10:30

Lucrare invitată
Pseudo-haptic feedback: simulating haptic feedback without haptic devices
- Anatole Lécuyer

10:30-11:00

Pauză

11:00-12:30

Sesiune A1: Interfeţe multimodale
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Elena Băutu

11:00-12:30

Sesiune A2: Instrumente suport pentru dezvoltare
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Traian Rebedea

11:00-11:30

EngView: mediu virtual de instruire în domeniul industrial
- Dorin-Mircea Popovici, Remus Zagan, Petre Petculescu

11:00-11:30

Asistent de navigare web bazat pe microformate
- Anca-Paula Luca, Sabin-Corneliu Buraga

11:30-11:50

Recunoaşterea gesturilor dinamice: modalităţi de recunoaştere a mişcării mâinii
- Delia Mitrea, Sergiu Nedevschi, Dorian Gorgan

11:30-11:50

Un nou instrument soft pentru proiectarea diagramelor proceselor de afaceri
- Cristian Dumitru Masalagiu, Vasile Alaiba

11:50:-12:10

Adaptarea şi personalizarea conţinutului multimedia
- Adriana Reveiu, Ion Smeureanu

11:50:-12:10

Tehnologii de realitate virtuală aplicate în proiectarea asistată de calculator
- Florin Gîrbacia

12:10-12-30

Utilizarea analizei discriminante în recunoaşterea vocală
- Felix Titus Furtună, Marian Dârdală

12:10-12-30

Crearea lanţurilor generatoare de valoare pentru proiectarea portalurilor
- Cristina Niculescu

12:30-14:00

Pauză de prânz

14:00-15:30

Sesiune B1: Utilizabilitate şi accesibilitate
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Costin Pribeanu

14:00-15:30

Sesiune B2: Abordări contextuale
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Sabin-Corneliu Buraga

14:00-14:30

Măsurarea utilizabilităţii tehnicilor de adnotare grafică
- Teodor Stefanuţ, Dorian Gorgan

14:00-14:30

Efecte cognitive ale mesajelor de eroare
- Laurentiu Măricuţoiu

14:30-14:50

Interfeţe web destinate persoanelor cu dizabilităţi
- Petre Ionuţ, Smada Dragos, Laura Ciocoiu

14:30-14:50

Analizarea colaborativă a secvenţelor de cod folosind tehnologii SVG
- Manuela-Lidia Grindei, Ştefan Ciobâcă

14:50:-15:10

Adaptarea unui instrument de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor intranet
- Horia D. Pitariu, Daniela Onaca, Mihaela Popa, Adriana Tarţa

14:50:-15:10

Starea de Flux în interacţiunea om-calculator
- Ana Maria Marhan

15:10-15-30

Aspecte referitoare la componenta de voce a unui sistem integrat pentru utilizatorul mobil
- Emil Stănescu, Ileana Stănescu

15:10-15-30

Aplicaţie cu interfeţe adaptabile
- Dragoş Barbu, Dragoş Nicolau, Laura Ciocoiu

15:30-16:00

Pauză

16:00-17:30

Atelier de Lucru L1
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Elena Jitaru

16:00-17:30

Atelier de Lucru L2
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Dorin Mircea Popovici

19:00-22:00

Dineu

 

2. Vineri, 21 Septembrie, 2007

09:00-10:30

Sesiune C1: Modelarea utilizatorului
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Verginia Creţu

09:00-10:30

Sesiune C2: Interfeţe pentru e-learning
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Cornelia Melenti

09:00-09:20

Profilul psihologic al utilizatorului de tehnologie informatică
- Mihaela Sterian, George Gojgar, Adrian Plop, Marian Pădure, Silviu Ghioc

09:00-09:20

Course Builder: Aplicaţie pentru crearea de cursuri înrudite
- Gabriela Pavel, Mihaela Brut

09:20-09:40

Aspecte educative şi motivaţionale ale jocurilor video
- Dragos Daniel Iordache

09:20-09:40

Modelul cursantului - element de baza pentru personalizarea sistemelor eLearning
- Ileana Trandafir, Ana-Maria Borozan

09:40-10:00

Diversitatea proceselor şi stărilor psihice cu rol stimulativ şi reglator în utilizarea tehnologiilor informatice
- Verginia Creţu, Adrian Plop, Florin Georgescu

09:40-10:00

Îmbunătăţirea gestiunii utilizatorilor în Moodle
- Elena Băutu, Andrei Băutu

10:00-10:30

Media, multimedia, hipermedia: supraîncărcarea memoriei de lucru în mediile de e-learning
- Alexandru D. Iordan

10:00-10:30

Sistem de realitate îmbogăţită pentru medii şcolare: câteva rezultate preliminare
- Dragoş Iordache, Costin Pribeanu

10:30-11:00

Pauză

11:00-12:30

Sesiune D1: Analiza şi modelarea sarcinii
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Alexandru Balog

11:00-12:30

Sesiune D2: Aplicaţii şi sisteme interactive
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Cristina Niculescu

11:00-11:20

Instrument suport pentru modelarea asistată de calculator a sarcinii de lucru la nivel operaţional
- Costin Pribeanu

11:00-11:20

Interfaţă pentru un sistem de orientare a diagnosticului în medicina alternativă
- Cristina Simona Alecu, Lavinia Nanu

11:20-11:40

Cultura culorii în proiectarea interfeţelor utilizator
- Cornelia Melenti, Dorian Gorgan

11:20-11:40

Managementul cunoştinţelor via o platformă wiki. Aspecte privind interacţiunea cu utilizatorul
- Sabin-Corneliu Buraga, Marta Gîrdea, Sergiu Dumitriu

11:40-12:00

Metodă de recomandare bazată pe rang, considerând satisfacţia utilizatorilor
- Vlad Hosu, Ştefan Trăuşan –Matu

11:40-12:00

Adaptarea şi compararea semanticii activităţilor, serviciilor şi cererilor în procese orientate spre servicii
- Alexandra Galatescu, Taisia Greceanu, Cristian Neicu, Doina Enache

12:00-12:30

Aspecte metodologice în analiza şi evaluarea sarcinilor cognitive distribuite
- Ana Maria Marhan

12:00-12:30

Evaluarea serviciilor electronice în sectorul public
- Alexandru Balog

12:30-14:00

Pauză de prânz

14:00-15:30

Sesiune E1: Sisteme colaborative
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Cristina Mândruţă

14:00-15:30

Atelier de Lucru L3
Sala: E7
Preşedinte sesiune: Sabin-Corneliu Buraga

14:00-14:30

Vizualizarea contribuţiei participanţilor în conversaţiile chat
-
Traian Rebedea, Alexandru Drăgan, Cătalin Alexandru, Ştefan Trăuşan-Matu

14:30-15:00

Sistem de menţinere a şirului ideilor în dezbaterile din dialogurile pe web
- Vlad Posea, Ştefan Trăuşan-Matu

15:00-15:30

Polyphony, un sistem de chat bazat pe cunoştinţe
- Alexandru Gartner, Alexandru Roşoiu, Ciprian Onofreiciuc, Ştefan Trăuşan–Matu

15:30-16:00

Pauză

16:00-17:00

Lucrare invitată
Sala: E8
IONS-VIP: a cognitive model for navigating the web via screen readers
- Ion Juvină

17:00

Sesiune de închidere RoCHI2007
Sala: E8
Preşedinte sesiune: Ana-Maria Marhan

Programul atelierelor de lucru

Joi, 20 Septembrie, 2007

 

16:00-17:30

Atelier de Lucru L1: Sisteme informatice inclusive
Preşedinte sesiune: Elena Jitaru

16:00-17:30

Atelier de Lucru L2: Noi tehnologii şi aplicaţii bazate pe realităţi mixte
Preşedinte sesiune: Dorin Mircea Popovici

16:00-16:10

Sisteme informatice inclusive
- Elena Jitaru, Mihaela Sterian, Felix Furtună

16:00-16:15

Utilizarea tehnologiilor de realitate virtuală în educaţie şi formare profesională
- Dorin Mircea Popovici

16:10-16:20

Accesul utilizatorilor nevăzători la matematică
- Adriana Alexandru, Cristina Simona Alecu, Cristina Adriana Alexandru

16:15-16:30

Tehnologia mileniului trei, factor motivaţional în educaţie
- Dorin Mircea Popovici, Remus Zagan, Mihai Girtu, Daniel Şopu

16:20-16:35

Interfeţe utilizator abstracte: acces nevizual la GUI
- Marilena Ianculescu, Monica Pârvan, Ovidiu Bica

16:30-16:45

Realitatea virtuală în psihoterapie
- David Opris, Aurora Szentagotai, Anca Dobrean, Daniel David

16:35-16:45

Interfeţe creier-calculator
- Elena Jitaru, Adriana Alexandru

16:45-17:00

Concursul „RObotX” posibil suport pentru evaluarea interacţiunii om-robot
- Gabriela Tiriba, Radu Varbănescu

16:45-17:00

Caracteristici psihologice ale persoanelor cu deficienţe de vedere utilizatoare de computer
- George Gojgar, Mihaela Sterian, Marian Pădure

17:00-17:15

ANONIM: Artificial Networked Observation and Nocturnal Infiltration Machine
- Paul Mocan

17:00-17:15

Particularităţi ale utilizatorilor de tehnologie de acces – interese, nevoi, profesii
- Marian Pădure, Mihaela Sterian, George Gojgar

17:15-17:30

Sistem e-learning bazat pe ontologii
- Ionela Maniu, George Maniu, Iulian Pah

17:15-17:30

Creşterea gradului de accesibilitate a dispozitivelor mobile prin dezvoltare de componente software
- Marian Dârdala, Marius Vetrici, Cristian Ioniţă

 

Vineri, 21 Septembrie, 2007

16:00-17:30

Atelier de Lucru L3: Interacţiunea cu utilizatorul în Webul 2.0
Preşedinte sesiune: Sabin-Corneliu Buraga

16:00-16:30

Interacţiunea cu utilizatorul în Webul social
- Sabin Corneliu Buraga

16:30-16:50

Jurnalismul 2.0
- Mădălina Cocea

16:50-17:10

Bazele de reguli şi personalizarea interacţiunii cu utilizatorul
- Diana Gorea

17:10-17:30

Weblogul: de la artefact la instrument educaţional
- Ana Maria Marhan

 


Laboratorul Grafica pe Calculator si Sisteme Interactive
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. G. Baritiu 28, 400027, Cluj-Napoca


© E-mail UTCN-CGIS 2007